Περιγραφή

Το παρόν προϊόν αποτελείται από τα εξής:
-7 πλαστικοποιημένες καρτέλες μεγέθους Α4 όπου αναγράφουν -η καθεμία- ένα γράμμα της λέξης “WELCOME”
-4 πλαστικοποιημένες καρτέλες μεγέθους Α4 με τις ημέρες της εβδομάδας στην αγγλική γλώσσα.
-11 πλαστικοποιημένες καρτέλες μεγέθους Α5 με τους αριθμούς στην αγγλική γλώσσα + 1 πλαστικοποιημένη καρτέλα μεγέθους Α4 εισαγωγική στο θέμα των αριθμών.
-12 πλαστικοποιημένες καρτέλες μεγέθους Α5 με τους μήνες στην αγγλική γλώσσα + 1 πλαστικοποιημένη καρτέλα μεγέθους Α4 εισαγωγική στο θέμα των μηνών.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Μορφή προϊόντος

Ηλεκτρονικό προϊόν, Φυσικό προϊόν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Αγγλικά