Περιγραφή

Το παρόν προϊόν αποτελείται από 30 πλαστικοποιημένες κάρτες διαστάσεων: 5,5 cm × 7 cm. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με στόχο την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων από το παιδί όπως η γλωσσική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της λεκτικής ευχέρειας.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Μορφή προϊόντος

Ηλεκτρονικό προϊόν, Φυσικό προϊόν