Περιγραφή

Το παρόν αρχείο διατίθεται σε φυσική μορφή ως ένα μπλοκ Α4 με 30 σελίδες. Τα φύλλα εργασίας απευθύνονται κυρίως στους μαθητές της γ τάξης που εισάγονται στα κλάσματα για εξάσκηση, ώστε οι μαθητές να μάθουν να ερμηνεύουν τη συμβολική γραφή των κλασματικών μονάδων σε αναπαραστάσεις και αντίστροφα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Μορφή προϊόντος

Ηλεκτρονικό προϊόν, Φυσικό προϊόν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Μαθηματικά